FAQ

Få svar på dine spørgsmål om sodavand udstyr

FAQ – Tekniske problemer med postmix-sodavand

Inden du ringer til os med en fejlmelding, bedes du have afklaret følgende først:

Sodavand er flad

Er kulsyren åben, og er der kulsyre i flasken?

Tjek om der er lukket for kulsyreflasken.

 

Er kulsyretrykket rigtigt?

Tjek manometeret.

 

Har anlægget været løbet tør for kulsyre?

Hvis anlægget har været løbet tør for kulsyre, skal du trække mindst 10 liter danskvand frem.

 

Sodavand er for tynd

Tjek om BiB er tom

Hvis den er tom, påsættes en ny BiB.
Hvis BiB ikke er tom, gå til punktet “Sodavand er flad”.

Er koblingen / BiB-connectoren sat rigtigt på?

Afmonter BiB-connectoren, og sæt den korrekt på igen.

Der kommer ingen sodavand ud overhovedet

Er der slukket for strømmen?

Tjek sikringer og strømforsyningen. Tænd for strømmen eller skift sikring.

Er kulsyren tom?

Udskift kulsyreflasken.

Er BiB’en tom?

Skift til ny BiB.

Er anstikkeren sat rigtigt på?

Tjek, om anstikkeren er sat rigtigt på BiB’en.

Er kulsyretrykket korrekt?

Tjek, om der er skruet ned for kulsyren ved en fejl.

Er der et knæk på sodavandsslangen?

Tjek slangen og ret den evt. ud.

Er der knæk på kulsyreslangen?

Tjek slangen og ret evt. ud.

Der kommer kun sirup ud

Er der blevet lukket for vandet?

Tjek vandtilførslen til køleren (minimum tryk: 2 Bar).

Hvis der stadig er problemer, når du har kontrolleret ovenstående, så ring til UniBevs tekniske afdeling på 2628 7811 eller til kundeservice på 7015 0080